skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP: porównanie państw

Jest to ważny temat dla Związków Zawodowych został - niezupełnie - przedstawiony, aby dalej promować i rozwinąć dyskusję na płaszczyźnie europejskiej. Zapytano ile osób w rolnictwie straciło życie z powodu śmiertelnych wypadków. Tam gdzie było to możliwe objaśniono, które grupy osobowe to dotyczyło.

Dalej przedstawiono, ile osób uległo ciężkim wypadkom i z tego powodu było więcej niż 3 dni niezdolnych do pracy.

Dalsza kolumna informuje, w których krajach związkowi specjaliści BHP mają wpływ na bezpieczeństwo pracy i zdrowie w zakładach pracy, na kształtowanie prewencji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Wypadki śmiertelne Ponad 3 dni niezdolności do pracy Specjaliści
Stan: 2005 | Źródło: Eurostat
AT1818 666X
BE0927 
BG   
CH62 588 
CY   
CZ32 216X
DE227100 272X
DK22 / 2 AN1 322 
EE  X
ES3528 050 
FI95 924 
FR12547 817X
GB416 672X
GR2500 
HR   
HU161 064X
IE111 719X
IS   
IT13662 000X
LT   
LU0435 
LV11  
MT   
NL162 907X
NO14673X
PL14322 354X
PT205 777 
RO37192X
SE31 266 
SI3  
SK41 005X
TR22  

TextBezpieczeństwo i higiena pracy