skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Fagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

Ud over fagforeningernes styrke på virksomhederne har fagbevægelsen også andre muligheder for at få indflydelse på økonomiske og sociale processer. Nedenstående oversigt viser også spændvidden for fagbevægelsens aktiviteter og dens kompetence, på virksomhedsniveau, regionalt plan samt det sociale og politiske område.

virksomhedsniveau har fagbevægelsen medbestemmelsesmuligheder i samarbejdsudvalg (SU) eller faglige fællesklubber (FF) samt på området arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse (AS).

Indflydelsen på de sociale systemer og retsforhold kan udøves via bestyrelser, repræsentantskaber, medlemsfora o.a., i f.eks. pensionskasser (PK), sygekasser (SK), arbejdsløshedskasser (AK) og ulykkesforsikringer (UF). I nogle lande har fagbevægelsen i særlige arbejdsretter ret til som bisiddere, domsmænd osv. at medvirke ved fortolkning af arbejdsretslovgivningen ved domstolen (AR).

Uddannelsesområdet (Udd.) er traditionelt et vigtigt felt for fagbevægelsen. Her er det undersøgt, om fagbevægelsen er involveret i erhvervsuddannelserne (EUD).

Økonomisk medbestemmelse: Fagbevægelsens indflydelse på økonomiske beslutninger kan udøves på mangfoldige måder. Fortrinsvis sker det gennem deltagelse i kamre og råd (Kam), i partnerskaber i henhold til de europæiske programmer (Pa), f.eks. med den fælles landbrugspolitik eller inden for rammerne af trepartspolitikken (Tre) i medlemslandene.

Desuden er indflydelsen på politiske beslutninger (Pol. ind.) et vigtig handlingsfelt.

Fagbevægelsens deltagelsesgrad
  Virksomhedsniv. Social- og retssystem Udd. Economic co-determination Pol. ind.
SU FF AS PK SK AK UF AR EUD Kam Pa Tre  
Udgivet: 01.01.2007 | Kilde: Egne undersøgelser
ATX  XXXX XXX X
BEX XXXX      X
BG X XX XXX  X 
CH   XXXX     X
CY        X  XX
CZ XXXXXX    XX
DEX XXXXXXXXX X
DKX XXXXXXX   X
EE XX        XX
ESX XXXXX X X X
FIX XX XXXX X X
FRX X     X XXX
GBX X     X XXX
GRX          X 
HR X         X 
HU XX        XX
IEX          X 
IS  XXXXXXX   X
IT XXXXXX X XXX
LT XX     X XXX
LUX XXXXX X XXX
LV X      X XXX
MT           X 
NLX  XXXX XX  X
NOX XXX   X X X
PL XXXXXX X XXX
PTX         X X
ROXXX XXX X    
SEX XX XXXX X X
SIX          XX
SKXXXXXXXXX XXX
TR X XXXXX    X

TekstFagbevægelsens deltagelsesgrad