skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Beskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

Informationsgraden mht. antallet af lønafhængige beskæftigede inden for europæisk landbrug er særdeles beskeden. Dette skyldes forskelle i den statistiske registrering i de enkelte institutioner og differentieringen i de forskellige beskæftigelsesgrupper. F.eks. registreres de sæsonbeskæftigede ofte ikke som arbejdstagere inden for landbruget og differentieres heller ikke efter de enkelte brancher som gartneri og landbrug.

Arbejdsgivere: Antal virksomheder, som beskæftiger personer, der er pligtige til at være omfattet af social forsikring.

Arbejdstagere: Som fuldtidsbeskæftigede regnes de arbejdstagere, der er beskæftiget i virksomheden en stor del af året (8 måneder og derover). Som løst beskæftigede regnes de arbejdstagere, der er beskæftiget i mindre end 8 måneder. I det omfang det er bekendt, er der i tekstdelen også foretaget differentieringer efter sociale og nationale grupper.

Afgrænsningen af begrebet landbrug/agrikultur sker på meget forskellig vis. I det første trin har vi registreret erhvervsgrupperne landbrug, gartneri og skovbrug og efterfølgende - så vidt muligt - givet en forklaring i teksten. Beskæftigede inden for serviceydelser til landbruget er ikke medtaget i tabellen.

Tallene vedrørende arbejdsgivere stammer fra: GEOPA: Saisonarbeitnehmer in der europäischen Landwirtschaft, Juni 2002 (Sæsonarbejdere i det europæiske landbrug, juni 2002).

Arbejdsgivere og arbejdstagere i det europæiske land- og skovbrug
  Arbejdsgivere Arbejdstagere
    Fuldtidsbeskæftigede Løst beskæftigede
Udgivet: 01.01.2007 | Kilde: Egne undersøgelser
AT10 59718 6009 100
BE4 4719 00010 000
BG 44 000100 000
CH 18 40012 300
CY 5 2008 000
CZ5 000176 0005 100
DE50 000530 000300 000
DK15 00035 00012 000
EE3 00015 0002 500
ES100 000125 000600 000
FI 5 0001 000
FR141 256276 4431 170 079
GB78 000192 000120 000
GR292 62610 000100 000
HR 35 0002 000
HU60 00086 8507 040
IE 4 25015 000
IS 500 
IT246 75868 000850 000
LT 3 00019 000
LU 3 641200
LV 28 00022 400
MT1 035300300
NL 80 000400 000
NO 1 50020 000
PL3 50092 00037 500
PT23 38835 000105 000
RO 128 00035 000
SE 24 00019 000
SI1273 708 
SK3 94070 0005 000
TR 700 000522 000
Su.1 038 6982 823 3924 509 519

TekstBeskæftigelse