skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Tyrkiet (TR)

Beskæftigelse

I Tyrkiet er 59.000 personer fuldtidsbeskæftiget inden for land- og skovbruget. Omkring 1.000.000 arbejdstagere er ikke registreret, 522.000 er registreret, men løst beskæftigede.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Den overvejende del af de beskæftigede får mindstelønnen. De højere kvalificerede beskæftigede får løn iht. en individuel aftale Som arbejdstagerbidrag betales 14 % til socialforsikring, arbejdsgiverne betaler 20 % af lønnen i socialforsikringsbidrag.

Til arbejdsløshedsforsikring betales yderligere 1 % + 2 %.

35.000 beskæftigede får tariflønnen.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 45 timer med en arbejdsuge på 6 dage.

Overarbejdstimer godtgøres med 50 % i tillæg eller iht. de lovmæssige bestemmelser.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Ved en beskæftigelsesperiode på

1 – 5 år gives 14 dages, på

5 – 15 år gives 20 dages, på over

15 år gives der 26 dages ferie.

I statslige virksomheder betales der en præmie, i private virksomheder reguleres feriepengene i de kollektive aftaler.

13 betalte fridage for fagforeningsmedlemmer.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Retten til social sikring er forankret i den tyrkiske grundlov. Der findes forsikringsgivere for:

- timelønnede,

- funktionærer i offentlige virksomheder

- selvstændige

Familiemedlemmer inkluderes i forsikringen.

Der findes en pensionsforsikring, arbejdsløshedsforsikring, sygeforsikring samt barselsorlov og -penge.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

I 2005 var der 22 dødsfald i det tyrkiske landbrug.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Inden for landbruget er der to større fagforeninger, som organiserer arbejdstagere:

TARIM-IS (Orman-Topraksu- Tarim Ve Tarim Sanayii Iscileri Sendikasi) har ca. 35.000 organiserede beskæftigede på landsplan. Fagforeningen er medlem af paraplyorganisationen Türk-Is.

Tarim Orman Is har ca. 19.000 organiserede medlemmer og hører under paraplyorganisationen HAK-Is.

Begge fagforeninger er berettiget til at indgå lønaftaler. I land- og skovbruget er fagforeningerne undtaget fra 10 %-klausulen, dvs. denne mindste organisationsgrad som betingelse for ret til at indgå lønaftaler gælder ikke her.  

Kun fagforeningen med det højeste medlemstal inden for en erhvervsgren er berettiget til at indgå lønaftaler.

35.000 arbejdstagere får den overenskomstmæssige løn.

Fagforeningerne er velorganiserede i statslige virksomheder, knap så godt i den private sektor, 10 % af de beskæftigede er med i fagbevægelsen.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Der findes faglige fællesklubber, men ingen folk, der varetager arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse i de enkelte virksomheder. De tyrkiske fagforeninger har mulighed for medindflydelse i de sociale sikringssystemer og i uddannelsessystemet. Gennem deres udtalelser udøver de indflydelse på politiske beslutninger.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg