skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Slovakiet (SK)

Beskæftigelse

Inden for land- og skovbrug er der i Slovakiet 70.000 beskæftigede, heraf er 53.000 beskæftiget inden for landbrug, og 5.000 af disse har løs beskæftigelse.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Aflønningen sker iht. en overenskomstaftale eller en ansættelseskontrakt. Inden for landbruget har man en landsdækkende overenskomstaftale. I 165 virksomheder indgår fagforeningen kollektive aftaler. Den landsdækkende overenskomst kan indeholde en aftale om størrelsen på mindstelønnen.

Lønnen inden for landbruget er i gennemsnit 2,46 €, arbejdstagerne betaler 13,4 % af lønnen i socialforsikringsbidrag. Øvrige arbejdstagerbidrag: 0,6-1 %. Arbejdsgiveren betaler 35,2 % af lønnen i socialforsikringsbidrag for arbejdstageren. Indkomstskatten ligger på 19,0 %.

Overenskomstaftalerne overholdes i 67 % af virksomhederne, 63 % af arbejdstagerne er omfattet af aftalerne.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Det er maks. tilladt at have 48 timer om ugen.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Det årlige antal feriedage udgør 25 dage samt 15 betalte fridage. Feriebetalingen svarer til den gennemsnitlige løn.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Der er et statsligt socialforsikringssystem.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

En repræsentant for arbejdstagerne står for arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse i virksomheden.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Der er konkurrerende arbejdstagerudvalg og faglige fællesklubber. Fagforeningerne har bl.a. ret til at indgå overenskomstaftaler. De kan indgå virksomhedsaftaler eller rammeoverenskomster for flere virksomheder. Arbejdstagerudvalgene har på virksomhedsniveau rådgivningsfunktion, informations- og kontrolopgaver samt mulighed for medindflydelse.

I fagforeningen er der organiseret 2050 landbrugsbeskæftigede. Det svarer til en organisationsgrad på 4 %.

Der findes 124 faglige fællesklubber/multiplikatorer i de enkelte virksomheder.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er en lovbestemt mindsteløn. Mindstelønnen beregnes på baggrund af arbejdstagernes gennemsnitsløn for det foregående år ved hjælp af en koefficient, som repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere samt regeringen forhandler sig frem til.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Faglige fællesklubber, arbejdstagerudvalg eller tillidsmand; trepartssystem.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg