skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Slovenien (SI)

Beskæftigelse

I Slovenien er der inden for land- og skovbrug 3.708 personer, der har lønnet beskæftigelse.  Løs beskæftigelse forekommer næsten ikke.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Der findes kollektive aftaler inden for de forskellige sektorer, herunder én for landbruget. Timelønnen er 4,84 €. Arbejdstageren betaler 22,1 % og arbejdsgiveren 16,1 % af lønnen i socialforsikringsbidrag.

Der findes flere former for ekstraydelser, f.eks. 460,00 € efter 10 års ansættelse, 689,00 € efter 20 år, 919,00 € efter 30 år eller 2.754,00 €, når man går på pension.

Derudover gives der 605,00 € i ekstra feriepenge samt en 13. månedsløn i form af udbyttedeling. Sidstnævnte fastsættes i virksomhedsaftaler med genforhandling hvert år.

Indkomstskatten er op til 688,00 € = 0 %; op til 1669,00 € = 2,3 %; op til 3129,00 € = 4,7 % og over 3129,00 € = 8,9 %.

Den kollektive aftale gælder for alle virksomheder inden for landbruget, 30-40 % af virksomhederne har derudover overenskomster, der gælder for den enkelte virksomhed og  giver ydelser, der er endnu bedre (først og fremmest hvad angår lønnen). Ud af 3708 beskæftigede er kun 151 ikke omfattet af den kollektive aftale, og disse aflønnes med den lovbestemte mindsteløn. Ledelsen forhandler sig til særlige aftaler.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer ved en arbejdsuge på 5 dage.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Ferien udgør 20 dage om året ved en arbejdsuge på 5 dage. Efter 10 års beskæftigelse får man to ekstra feriedage. I forbindelse med familiære begivenheder kan man få ekstra ferie.

Der er 12 lovbestemte fridage.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Der er et statsligt socialforsikringssystem.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

I gennemsnit dør 3 personer inden for landbruget af arbejdsulykker.

Der kræves særlige kvalifikationspapirer ved anvendelse af pesticider og ved dyreavl.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Organisationsgraden inden for land- og skovbrug er 75 %.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er en lovbestemt mindsteløn på 522,00 €. Inden for landbruget får 151 personer den lovbestemte mindsteløn.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

I virksomhederne er fagforeningerne repræsenteret i samarbejdsudvalg, hos socialforsikringsgiverne i paritetiske udvalg. Økonomisk medbestemmelse er ikke særlig udbredt. Politisk medbestemmelse er godt sikret. I parlamentets 2. kammer sidder der repræsentanter for alle sider af samfundet, således også fagforeningerne. Dette 2. kammer skal tage stilling til alt, hvad der vedrører de forskellige love og har indflydelse på selve lovgivningsprocessen. Landbrugets fagforening KZI er repræsenteret af centralorganisationen.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg