skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Sverige (SE)

Beskæftigelse

Svensk landbrug og gartneri beskæftiger 24.000 fuldtidslønmodtagere. Af de 19.000 sæsonarbejdere er 8.000 indenlandske, 8.000 vandrearbejdere fra EU-lande og 3.000 kommer fra tredjelande.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Lønnen i svensk landbrug er 1.300 - 2.300 € om måneden. Til social sikring trækkes der 2-3 % af lønnen for lønmodtagerne.   Arbejdsgiverne skal betale 35 % for lønmodtageren. Indkomstskatten er 35 %.

8 % af de beskæftigede får den overenskomstmæssige mindsteløn (1.300 €/14.600 SEK).

Alle virksomheder er medlem af det svenske arbejdsgiverforbund. Fagforeningsmedlemmer får den overenskomstmæssige løn og 60 % af virksomhederne er omfattet af en overenskomst. Hvis en virksomhed er omfattet af en overenskomst, betales der også overenskomstmæssig løn. 90 % af alle lønmodtagere er omfattet af en overenskomst. Mht. overholdelsen af de kollektive overenskomster har man fortrinsvis problemer med stutterier og rideskoler.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Arbejdstiden er 8 timer om dagen med 40-timers arbejdsuge, 2.014 timer om året. Ved overarbejdstimer betales 50 % i tillæg, 100 % for søn- og helligdage. Man må maksimalt  have 200 overarbejdstimer om året, efter særskilt aftale med fagforeningen dog 300 timer.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Der er 25 dages ferie i 5 uger. Feriepengene beregnes således: Månedsløn x 0,8 % x dage, samt en ekstra betaling på 12 % af månedslønnen. For timelønsarbejde er der ingen betalte fridage. 3 af ferieugerne skal afholdes samlet i sommerperioden.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Der er et statsligt sundheds- og pensionssystem. Ved sygdom oppebærer lønmodtageren 85 % af lønnen i de første 14 dage. Ved sygdom kan lønmodtageren have 7 sygedage uden lægeerklæring. Der er ingen sygedagpenge for den første sygedag. Gennem en privat arbejdsulykkesforsikring ydes der kompensation for de udgifter, der måtte opstå på grund af en arbejdsulykke eller ulykke på vej til eller fra arbejde.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

I Sverige blev der registreret 246 dødsulykker (i 2005), heraf 3 i landbruget. Andelen af unge mennesker, især unge kvinder, involveret i arbejdsulykker er påfaldende høj.

Alle, som arbejder med giftige stoffer, skal have et certifikat.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

6.000 beskæftigede inden for landbruget er organiseret i en fagforening. Det svarer til en organisationsgrad på 50 %. Dækningsgraden er 100 %. Der kan opnås kontakt til alle fagforeningsmedlemmer via et netværk af regionale tillidsfolk. Disse lokale fagforeningsrepræsentanter financieres gennem et ekstra bidrag (1 % af lønnen) og har informations- og rådgivningsfunktioner for fagforeningernes basis i regionen og virksomheden.

I hver region er der en sikkerhedsansvarlig, der vælges af fagforeningen. Den sikkerhedsansvarlige aflønnes af fagforeningen og pengene refunderes af staten. Den sikkerhedsansvarlige har adgangsret til virksomhederne.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

I Sverige er der ingen lovbestemt mindsteløn.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

I Sverige er der en omfattende deltagelsesret for fagbevægelsen. I socialforsikringen er fagbevægelsen repræsenteret i ledelsen. Inden for arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse er der særlige komiteer, hvori fagbevægelsen er repræsenteret.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg