skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Rumænien (RO)

Beskæftigelse

I Rumænien er der 128.000 beskæftigede inden for landbruget og 35.000 sæsonbeskæftigede.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Gennemsnitslønnen inden for landbruget ligger på 128.000 lei pr. måned, hvilket svarer til en timeløn på 2,15 €.

De beskæftigede betaler 9,5 % af lønnen i socialforsikring,

arbejdsgiverne betaler 19,75 % af lønnen, samt 17,75 % i ekstra bidrag.

Indkomstskatten er 16 %.

75 % af virksomhederne betaler løn i overensstemmelse med overenskomsterne, 75.000 beskæftigede får den aftalte løn.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer. Arbejdstiden er fra 7:30 til 16:30.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Minimumferien er 21 arbejdsdage. Der udbetales ikke særskilte feriepenge.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Det sociale forsikringssystem varetages i Rumænien af staten.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

I 2005 døde 37 personer i forbindelse med ulykker inden for landbruget og 192 personer var uarbejdsdygtige mere end 3 dage på grund af arbejdsulykke. Der stilles personale til rådighed inden for området arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Fagforeningerne er repræsenteret i 179 virksomheder, organisationsgraden er 50 %.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

I Rumænien er der en lovbestemt mindsteløn.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Inden for den sociale dialog er fagforeningerne involveret på ministerielt niveau på områderne landbrug, økonomi og socialforsorg, samt på områderne syge- og ulykkesforsikring og uddannelse.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg