skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Portugal (PT)

Beskæftigelse

Inden for landbrug og skovbrug er der 140.000 ansatte, heraf er 10.000 ansat på fuld tid. Hovedområderne er det traditionelle landbrug med plante- og dyreproduktion, frugt- og grøntsagsdyrkning, skovbrug (især korkeg), jagt og gartneri. Haveanlægs- og landskabsanlægsbranchen opstår i takt med den stigende miljøbevidsthed, inden for serviceområdet opstår der nye beskæftigelsesmuligheder som f.eks. vinmanagement. Der er omkring 80.000 sæsonbeskæftigede, men disse betaler næppe socialforsikringsbidrag. Det er ikke muligt at angive det nøjagtige tal, da mange arbejder uden papirer, eller da beskæftigelsesstatussen ikke er klar (afhængig lønmodtager eller selvstændig). Arbejderne kommer fra Afrika, men disse forlader ofte landbruget efter ganske få dage.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Der er en kollektiv overenskomst for landbruget, som er offentliggjort i Boletin do Trabalho e Emprego af ministeriet og dermed kan betegnes som værende generelt gældende for regionerne. I henhold til denne modtager en traktorist f.eks. 455,00 € om måneden, hvilket i løbet af det første år kan stige med 110,60 €  til op til 565,60 € (7,90 € x 14 = 110,60). Det svarer til en timeløn på hhv. 2,59 € og 3,21 €. I andet år kan lønnen stige med yderligere 110,60 € (2 x 7,90 x 14 = 221,20 €). Mindstelønnen er 390,00 €, hvilket svarer til 2,22 € i timen. Når der indbetales socialforsikringsbidrag, betaler arbejdstageren 11,0 % og arbejdsgiveren 23,0 % af lønnen. Indkomstskatten er 7 %.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Der er aftalt en arbejdsuge på 40 timer ved en 5-dages uge. Der ydes i stort omfang merarbejde. På trods af en 8-timers arbejdsdag arbejdes der ofte mere end 10 timer. Ifølge den kollektive overenskomst kan dette udlignes om vinteren efter forhandling mellem arbejdsgiver, arbejdstager og fagforening.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Ferien er på 22 arbejdsdage. Hvis ferien tages om vinteren, er der 2 ekstra dage. Der er 14 lovbestemte fridage samt første påskedag.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Lønafhængigt beskæftigede er pligtforsikrede i et generelt system. Systemet er uafhængigt og under statslig kontrol. Systemet finansieres gennem arbejdstagerbidrag og bidrag fra arbejdsgiverne samt gennem offentlige midler (skat). Arbejdsulykkesforsikringen finansieres gennem private forsikringsselskaber, og selve systemet er under statslig kontrol. Arbejdsgiveren skal forsikre arbejdstageren.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Hvad angår arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse har situationen inden for landbruget forbedret sig, hvilket kommer til udtryk i de aftagende tal. Fagforeningen deltager i aktiviteter med tredelt paritet.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Organisationsgraden er 10 %. Der er i alt 10.000 farme med 75.000 arbejdstagere. Der er en god organisationsgrad i de store virksomheder i det sydlige Portugal. Der er der 3.000 farme med 5.000 arbejdstagere. Alle beskæftigede kan nås gennem den kollektive overenskomstaftale.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er en lovbestemt mindsteløn.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Der vælges kun repræsentanter til varetagelse af arbejdsmiljø- og sundhedsbeskyttelsesrelaterede opgaver i virksomheder med over 50 ansatte. Der findes dog ikke sådanne virksomheder inden for landbruget. I arbejdsmarkedslovgivningen er der ikke mulighed for retsbistand for fagforeningsrepræsentanter. Inden for uddannelsessektoren understøttes der kun projekter. Inden for rammerne af EU-samarbejdet har fagforeningen kontakter via fagforeningernes paraplyorganisation.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg