skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Polen (PL)

Beskæftigelse

Inden for landbruget, jagtvæsenet og skovbruget arbejder der i gennemsnit 153.200 arbejdstagere om året på basis af en arbejdskontrakt, heraf 13.300 i den offentlige sektor.

I landbruget arbejder der 92.000 fuldtidsbeskæftigede, 17.500 deltidsbeskæftigede og ca. 20.000 sæsonarbejdere, hvoraf ca. 16.000 stammer fra Ukraine og andre østlige lande.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Inden for landbruget er der indtil nu ikke truffet kollektivaftaler for hele landet. I 47 % af de landlige virksomheder er der indgået virksomhedsinterne lønaftaler, i 33 % er der lønordninger (gælder virksomheder med over 20 arbejdstagere). I de resterende virksomheder forhandles lønnen mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i en arbejdskontrakt.

Lønnen i landbruget ligger mellem 243,65 € og 643,87 € om måneden.

Den lovbestemte mindsteløn er 243,65 € (936,00 PLN).

Omkring 30 % af arbejdstagerne, overvejende i små landbrugsvirksomheder, får den lovbestemte mindsteløn.

Socialforsikring

Arbejdsgiveren er forpligtet til at forsikre alle arbejdstagere i den statslige socialforsikring (ZUS), som er underordnet ministeriet for arbejde og socialpolitik. Arbejdsgiveren er forpligtet til hver måned at trække et beløb fra arbejdstagernes løn og oven i det betale et bidrag for hver beskæftigede som følger:

Bidrag fra arbejdstagernes løn

 • - Alderdomspension: 9,76 %
 • - Pensionsforsikring: 6,5 %
 • - Sygekasse: 2,45 %
 • - Sundhedsforsikring: 9,00 %
 • I alt: 22,44 %

Arbejdsgiverens bidrag for hver beskæftigede

 • - Arbejdsfonde: 1,18 %
 • - Alderdomspension: 9,76 %
 • - Pensionsforsikring: 6,50 %
 • - Ulykkesforsikring: 2,45 %
 • I alt: 19,99 %

Den laveste indkomstskat er 19 %. Ved højere lønninger er den 30 - 40 %.

Ved hver skattesats reduceres skatteprocenten med 7,75 % på grund af betalte bidrag til sundhedsforsikringen.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer (8 timer om dagen, med en 5-dages uge) i en opgjort periode på 4 måneder. Inden for landbrug og dyreavl kan der flekses med arbejdstiden i 6 af årets måneder, dog må antallet af overarbejdstimer ikke overskride 150 om året. For overarbejde ud over den almindelige løn betales der tillæg:

 • - 100 % for natarbejde, søndage samt helligdage og lovbestemte fridage, som ikke er arbejdsdage for arbejdstageren
 • - 50 % på alle andre dage.

I 2006 arbejdede en arbejdstager 253 dage á 8 timer, hvilket giver en effektiv årlig arbejdstid på 2024 timer.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Ferien er på 20 arbejdsdage, når man har arbejdet mindre end 10 år, og 26 arbejdsdage efter 10 år.

Med til arbejdsperioden regnes erhvervsuddannelsen på erhvervsskoler, gymnasier og højskoler/universiteter – i alt op til 8 år. Ferien betales af arbejdsgiveren.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Arbejdsgiverne forsikrer arbejdstagerne i den statslige socialforsikring ZUS. Individuelle bønder og deres familier er forsikret i KRUS. Arbejdsgiverne indbetaler højere bidrag til ZUS. Personer, som er født efter 1949, kan betale ekstra bidrag for at få en bedre fremtidig alderdomspension.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

I landbruget var der følgende ulykker i 2005:

Ulykker i enkeltmandslandbrug: 128 dødsulykker, 20.800 ulykker med mere end 3 dages uarbejdsdygtighed til følge.

Ulykker i landbrugsvirksomheder: 14 dødsulykker og 1.277 ulykker med mere end 3 dages uarbejdsdygtighed til følge.

I virksomheder under forvaltning en dødsulykke og 217 ulykker med mere end 3 dages uarbejdsdygtighed til følge.

Generelt i landbruget: 143 dødsulykker og 22.354 tilfælde med længere tids uarbejdsdygtighed til følge.

Ulykker på vej til og fra arbejde er ikke omfattet af ulykkesforsikringen.

Fagforeningen har ifølge loven ret til at holde direkte opsyn og kontrol med, om arbejdsretten og bestemmelserne vedrørende arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse overholdes i virksomhederne. Fagforeningen arbejder tæt sammen med det statslige arbejdstilsyn og støtter ulønnede arbejdstilsynsfolk, desuden er der fagforeningsfolk til at varetage arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse i virksomheder med over 250 beskæftigede.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

I landbruget er 32.000 arbejdstagere organiseret i ZZPR og ”Solidarność”. Ud af 1320 virksomheder er fagforeningen repræsenteret i de 436, hvilket giver en dækningsgrad på 33 %.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Fagbevægelsen er repræsenteret i parlamentet og i trepartsorganet. I organerne ZUS og KRUS, som rådgiver hos ministeren for landbrug og udvikling af landområder, i beskæftigelsesudvalg i kredsene og i voivodskaberne.

Fagforeningen vurderer retshandelsprojekter vedrørende landbrug og arbejdstagere.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg