skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Norge (NO)

Beskæftigelse

Norsk landbrug beskæftiger 1.500 lønmodtagere og antallet af løst beskæftigede er 20.000. Deraf kommer 80 % fra Polen, 15 % fra de baltiske lande og 5 % fra andre lande.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Mindstelønnen i landbruget er 13,00 € i timen, men det betales der ikke altid. Til social sikring betaler arbejdstagerne 0,0 % og arbejdsgiverne 16,0 %. Indkomstskatten ligger på 13,0 % (plus 1,0 % for den grønne sektor).

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Efter loven er den ugentlige arbejdstid 40 timer. I overenskomsterne er der aftalt 37,5 timer, hvilket svarer til en årlig arbejdstid på 1.950 timer. Arbejde ud over 8 timer om dagen aflønnes med 40 % i tillæg, 50 % hvis man er omfattet af en overenskomst. Den maksimale ugentlige arbejdstid er 48 timer. Den daglige arbejdstid skal ligge inden for tidsrummet kl. 6 til 18.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

I loven er der fastsat 25 dage i 4 uger. I overenskomsterne er der aftalt 5 uger resp. 30 dage. Feriepengene udgør 10,2 % af den gennemsnitlige månedsløn. Lønmodtagere, der er omfattet af en overenskomst; får 11 %. Financieringen sker via en særlig kasse.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Sundhedsvæsen og pensioner betales gennem et offentligt system. Alle arbejdsgivere skal forsikre arbejdstagerne mod arbejdsulykker gennem et privat system, bidraget er 300,00 € årligt. I Norge udgør fravær på grund af sygedage 10 % af den totale arbejdstid.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

I 2006 var der 14 dødsulykker i norsk landbrug. Ved over 10 ansatte skal der udnævnes (vælges) en sikkerhedsrepræsentant i virksomheden. Efter at være valgt skal sikkerhedsrepræsentanten gennemgå og bestå et 40 timers sikkerhedskursus.

Alle, som arbejder med giftige stoffer, skal have et certifikat.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Fagbevægelsen organiserer 1.500 lønmodtagere, hvilket svarer til en organisationsgrad på ca. 10 % af de helårsbeskæftigede og 1 % af de sæsonbeskæftigede. Fagforeningerne er repræsenteret i 10 % af virksomhederne.

3.000 arbejdstagerne er omfattet af overenskomsterne. Dækningsgraden er 100 %. I den forbindelse har fagbevægelsen startet et projekt med særlige aktioner.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

I Norge er der en mindsteløn, som retter sig efter gennemsnitslønnen i branchen - og ligger på 85 % af denne.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

I Norge er der et omfattende system til inddragelse af fagbevægelsen. I nogle virksomheder er fagforeningen repræsenteret i virksomhedens ledelse.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg