skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Malta (MT)

Beskæftigelse

I Maltas land- og skovbrug er 300 arbejdstagere fuldtidsbeskæftigede, og 300 personer er deltids- eller løst beskæftigede.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Timelønnen er inden for landbruget 3,47 €, arbejdstagerens socialbidrag er 10 % og arbejdsgiveren betaler 10 %.

Indkomstskatten ligger på 15-35 % afhængigt af indkomstens størrelse.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Arbejdstiden er 40 timer i ugen, maksimalt 48 timer.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Ferien udgør 25 dage, og der er 14 lovbestemte fridage. Hvis en lovbestemt fridag falder i en weekend, forhøjes antallet af feriedage med én ekstra.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Der betales bidrag til et statsligt pensions- og socialforsikringsystem.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Der foreligger ingen oplysninger

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere betragtes i retlig forstand ikke som juridiske personer; men er dog berettiget til at indgå aftaler.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Minimumsaflønningen inden for bestemte sektorer fastsættes af den maltesiske regerings Wage Councils (lønudvalg) eller i overenskomstaftalerne for de enkelte brancher. De lovbestemte regler gælder for alle arbejdstagere.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

I trepartssystemet.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg