skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Letland (LV)

Beskæftigelse

I Letlands landbrug er der beskæftiget 28.000 (med kontrakt). Heraf arbejder 80 % i mindre end 8 måneder om året (22.400 beskæftigede).

Der er en stor gråzone. Mange arbejder kortvarigt i landbruget, og disse er ikke omfattet af statistikken.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

I Letland indgår de faglige organisationer på virksomhedsniveau kollektive overenskomster med landbrugets arbejdsgivere. Selv om der findes et lovgrundlag for det, indgås der kun få overenskomster. Hvert år udarbejdes der et resumé af de indgåede aftaler. Der er også mulighed for aftaler på landsniveau og regionalt niveau. På nationalt niveau skal mindst 60 % af virksomhederne være villige til det. Det er de dog ikke.

Over to tredjedele af arbejdstagerne i landbruget arbejder for lovens mindsteløn, som er 170 €. Af arbejdstagerens løn trækkes der 9 %, og arbejdsgiverne skal betale 24,09 % af lønnen i socialforsikringsbidrag for arbejdstageren. Indkomstskatten er 25 %. 70 € beskattes ikke.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den daglige arbejdstid er 8 timer. På virksomhedsniveau fastlægges det, hvor mange timer der kan arbejdes. Ekstra tid betales eller afspadseres.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Der er 28 dages ferie om året. Fagforeningerne kræver ekstra feriedage, f.eks. 2 til 6 dage for tungt arbejde.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Socialvæsenet er statsligt organiseret. Der er et forsikringssystem for alle brancher, hvortil 33,09 % af lønsummen indbetales.

Lovens mindstepension er 101 € og gennemsnitspensionen 110 €.

Ved sygdom får arbejdstageren ingen betaling for første sygedag, derefter betaler arbejdsgiveren 80 % af lønnen i to uger. Efter de to uger overtager sygeforsikringen. Hvis arbejdsgiveren ikke har betalt bidrag til sygekassen, får den ansatte ingen ydelser.

Arbejdsløshedsdagpenge udbetales i 9 måneder, deraf 3 måneder med 80 % af gennemsnitslønnen, 3 måneder med 50 % og de sidste 3 måneder iht. lovens mindsteløn. Har man været uden arbejde i 12 måneder, modtager man ingen ydelser.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

I landbruget var der i 2005 i alt 11 dødsulykker. Ved arbejdsulykker og ulykker på vej til eller fra arbejde ydes der 100 % lønkompensation. Fagforeningerne organiserer kurser i arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse og udsteder licenser/certifikater. Alle arbejdstagere skal deltage i et sådant kursus, og arbejdsgiveren skal betale. I større virksomheder er der en ulønnet tillidsrepræsentant for arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse. Denne skal aflægge en prøve.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

I landbruget er 4.000 arbejdstagere fagligt organiseret (plus arbejdsløse uden kontingent). Det svarer til en organisationsgrad på 10 %. I 10 % af virksomhederne er fagforeningerne organiseret.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er lovfastsat mindsteløn på 0,99 €.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Deltagelse i et trepartssystem er fastlagt ved lov. I alt har fagbevægelsen 7 pladser ved siden af arbejdsgivernes 7 og 7 repræsentanter for staten. På socialvæsensområdet er der to fagforeningsrepræsentanter i rådet. Fagbevægelsen informeres om regeringens aktuelle planer. Det aktuelle problem er ophævelsen af "Sukkerloven", som har store konsekvenser for antallet af arbejdspladser i landbruget og sukkerindustrien. Her høres fagbevægelsen og deltager i forhandlingerne om socialplanen.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg