skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Luxembourg (LU)

Beskæftigelse

I alt er der 3641 beskæftigede inden for landbrugs- og gartnerisektoren. Af dem er 1980 beskæftigede omfattet af kollektive aftaler.

Under vinhøsten ansættes der sæsonarbejdere. Disse sikres ved hjælp af arbejdstidsaftaler og er i hele beskæftigelsesperioden omfattet af overenskomstaftalen. Det drejer sig om ca. 200 beskæftigede. Sæsonarbejderne følges af tillidsmandsgrupperne.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

De beskæftigede, som er omfattet af kollektive aftale, får i gennemsnit en bruttoløn på 12,40 € i timen.

Socialforsikringsbidragene for arbejdstagere fordeler sig på følgende måde: Arbejdere betaler 14,45 % og funktionærer 12,25 % af lønnen og arbejdsgiverne betaler for arbejdere 14,45 % og for funktionærer 12,25 % af lønnen til socialforsikringen.

De procentsatser, der af arbejdsgiveren tages i bidrag til ulykkesforsikring, er forskellige. Satserne afgøres af antallet af ulykker.

Der findes ingen fast procentsats for indkomstskat. Indkomstskatten beregnes ud fra civilstand samt indkomstens størrelse. Eksempel: En enlig med en høj indkomst betaler ca. 12 % i skat. En gift medarbejder med to børn betaler næsten ingenting i skat.

I Luxembourg har man et indeks, som alle lønninger med faste mellemrum stiger i forhold til (generelt 2,5 %).

Sæsonarbejdere samt ”vandrearbejdere” er omfattet af den Luxembourgske Arbejdsretslovgivning samt de eksisterende kollektive aftaler i virksomhederne.

Der er så vidt vides ingen virksomheder, der ikke holder sig til den kollektive aftale. 1980 medarbejdere ud af i alt 3641 inden for sektoren er omfattet af kollektive aftaler.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Følgende lovbestemte regler gælder med hensyn til arbejdstider: 8 timer dagligt ved en arbejdsuge på 40 timer. Der gælder desuden følgende lovbestemte særregler: (12 timer pr. dag og 60 timer pr. uge).

Inden for landbruget er der mulighed for at ændre arbejdstiderne på følgende måde: 10 timer pr. dag og 48 timer pr. uge med et gennemsnit på 40 timer pr. uge, som defineres over en hvis periode, som kaldes referenceperioden. Referenceperioden varer mindst 4 uger og højst 12 måneder.

For særligt sæsonarbejde, som f.eks. vinhøsten, findes der en særregel, som giver mulighed for, at der i en særlig periode kan arbejdes op til 12 timer dagligt og op til 60 timer om ugen.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Ifølge arbejdsretslovgivningen har man 25 betalte feriedage om året og 10 betalte fridage. I kollektive aftaler er der aftalt mere end 25 feriedage og desuden ekstra fridage i forbindelse med særlige lejligheder, især ved familiære begivenheder.

I kollektive aftaler træffes der aftale om ekstra betaling: Feriepenge, en 13. månedsløn, bonusbetaling, anciennitetsbetaling, betaling for løs beskæftigelse, betaling for ekstra indsats, stabilitet osv.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Der findes et økonomisk uafhængigt system inden for socialforsikringen, som administreres af arbejdsmarkedets parter.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Land- og skovbruget udgør et af kamrene i forbundet for ulykkesforsikring.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

I Luxembourg er fagforeningernes indflydelse forholdsmæssig stor.

Den fagforeningsmæssige organisationsgrad ligger på 55 %.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der findes to forskellige former for mindsteløn i Luxembourg: Mindstelønnen for ufaglærte på 9,07 € og mindstelønnen for faglærte på 10,89 € i timen.

Den lovbestemte mindsteløn samt pensionen sættes ud over indeksstigningen desuden op hvert andet år.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Fagforeningerne er repræsenteret i virksomhederne i samarbejdsudvalg, blandede samarbejdsudvalg og administrative udvalg. På nationalt plan er fagforeningerne repræsenteret ved valgte medlemmer i socialforsikringsselskaberne, sygekasser, erhvervskamre osv.

En yderligere model i Luxembourg er den såkaldte ”tredelte paritetiske runde”, som udgøres af regering, arbejdsgiverrepræsentanter og fagforeninger.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg