skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Litaun (LT)

Beskæftigelse

Inden for landbruget er 3.000 arbejdstagere omfattet af overenskomster. Derudover er der 16.000 deltidsbeskæftigede og 3.000 sæsonarbejdere. Kun en ringe del er vandrearbejdere.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

I Litauen kan der på alle områder indgås kollektivaftaler mellem fagforeningerne, arbejdsgiverforbundene og virksomhederne. Samlingen af arbejdsretlige regler udgør lovgrundlaget for, hvem der må indgå aftaler med hvem. Centralorganisationerne - brancheforbundene - indgår kollektive overenskomster med arbejdsgiverne. I landbruget er der en overenskomst på landsniveau. Arbejdsgiverne sørger dog ikke for, at den overholdes.

Den gennemsnitlige månedsløn i landbruget er 800 LIT (ca. 230 €), hvilket svarer til 3,57 LIT/1,03 € pr. time. Den gennemsnitlige månedsløn på arbejdsmarkedet er 1.600 LIT.

Arbejdstagernes bidrag til socialforsikringen er 3 % (deraf de 80 % til pensionsforsikringen). Arbejdsgiverens socialforsikringsbidrag er 31 %. En del af lønnen er skattefri, og af den resterende del betales der 27 % i indkomstskat. Størrelsen af det skattefrie beløb afhænger af lønnens størrelse, antallet af børn samt civilstand. Der betales kun løn for udført arbejde. Arbejdsfri tid, som f.eks. ved dårligt vejr eller lovfastlagte fridage, betales ikke.

17 % af arbejdstagerne er omfattet af overenskomsterne.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Der er 40-timers-uge med 8 timers normal arbejdstid om dagen. Overtidsbetalingen er 50 % for den 8. til den 10. time om dagen og 100 % ved over 10 timer om dagen. For arbejde på søn- og helligdage optjenes der en fridag. Overarbejdstimer i høsttiden skal aftales med Direktoratet for Arbejdstilsynet.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Der gives 28 kalenderdages ferie om året efter en beskæftigelsestid på 6 måneder. Lovfastlagte fridage betales ikke.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Der er en statslig pensions-, sygdoms-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring. Pensionsalderen er 62,5 år for mænd og 60 år for kvinder. Mindstepensionen svarer til den lovfastsatte mindsteløn.

Arbejdsgiveren betaler 3 dages sygedagpenge, herefter udbetaler sygekassen 80 % af gennemsnitslønnen.

Arbejdsløshedsunderstøttelse udbetales i 6 måneder, normalt 50-70 % af gennemsnitslønnen.

Ved en arbejdsulykke betales der 100 % lønkompensation.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Halvdelen af alle ulykker sker ved akkordarbejde, ligesom alkohol under arbejdet medvirker til at øge ulykkesfrekvensen.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

TUFLAW organiserer 4.500 arbejdstagere. Organisationsgraden er 10 %. I 153 virksomheder er der fagforeningsrepræsentanter. Dækningsgraden angives til 25 %. Fagforeningsfunktionærer har 2 dage i kvartalet til rådighed til fagforeningsarbejde.

Inden for servicesektoren (MTS) er TUFLAW repræsenteret i 41 virksomheder.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Den lovfastsatte mindsteløn er 600 LIT brutto om måneden.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets tre parter er hjørnestenen i arbejdet. Der forhandles alle vigtige socialpolitiske spørgsmål. I dette forum er der 5 fagforeningsrepræsentanter, 5 arbejdsgiverrepræsentanter og 5 statslige repræsentanter.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg