skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Island (IS)

Beskæftigelse

I det islandske landbrug er der beskæftiget 500 ansatte. De ansættes normalt for 8 måneder.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Der er en landsdækkende brancheoverenskomst. Timelønnen er 7,00 €. Alle kollektive overenskomster er alment gældende ! Socialforsikringsandelen er 13,0 %. Heraf indbetales 1,0 % til arbejds- og sikkerhedsfonden, og til pensionsfondene indbetaler arbejdstagerne 4,0 % af lønnen og arbejdsgiverne 8,0 %.

Indkomstskatteprocenten ligger på 30-32 % af bruttolønnen.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

I Island er der 40-timers-uge. Normalt arbejdes der 50 timer. Det er forbudt at arbejde mere end 14 timer om dagen.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Minimumferien er 24 arbejdsdage. Feriepengesatsen er 10,17 %, betalt på månedslønsbasis. Uden for sommerperioden betales der 25 % i tillæg, i vinterperioden gives der 5 uger. 4 af ferieugerne skal afvikles mellem maj og september.

Efter 5 års anciennitet er der 25 arbejdsdages ferie og 10,64 % i feriepenge. Efter 10 års anciennitet er der 28 arbejdsdages ferie og 12,07 % i ferietillæg.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Pensionsforsikringen er et statsligt system. Sygeforsikringen er baseret på et privat system. I overenskomsten er det aftalt, at virksomhederne forsikrer de ansatte.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

I virksomheder med mere end 5 personer beskæftiget er der en sikkerhedsrepræsentant. Arbejde med farlige stoffer kræver certifikat.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Alle 500 arbejdstagere er organiseret, altså en organisationsgrad på 100 %. I Island findes der kun 15 til 20 store virksomheder med ansatte. 1.000 sæsonarbejdere er ligeledes organiserede (pga. suppleringskasser).

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er ingen lovfastsat mindsteløn.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

På grund af strukturen med små virksomheder er der ingen samarbejdsudvalg. Ved EU-programmerne kan fagbevægelse deltage, f.eks. i Leonardo-programmet. Et partnerskab iht. EU's korporative bestræbelser er der dog ikke.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg