skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Irland (IE)

Beskæftigelse

I det irske land- og skovbrug er der 4.250 fuldtidsbeskæftigede arbejdstagere samt 15.000 løst beskæftigede.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Timelønnen er 8,50 €, arbejdstagerne betaler 12 % af lønnen i socialforsikringsbidrag, arbejdsgiverne 0 %.

Der findes to skattesatser, som opkræves afhængigt af skatteyderens personlige situation. Gifte betaler 20 %, ugifte 42 %.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 39 timer. Den højeste tilladte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 48 timer. Afhængigt af omstændighederne kan gennemsnitsværdien udregnes over et tidsrum på 4, 6 eller 12 måneder.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Arbejdstageren har krav på 20 dages ferie om året samt 9 lovbestemte fridage. Hvis der arbejdes på helligdage eller lovbestemte fridage, får den beskæftigede til gengæld en dag fri og en ekstra løn på størrelse med daglønnen. Hvis den lovbestemte fridag falder på en dag, hvor arbejdstageren ikke arbejder, har vedkommende krav på 1/5 af den normale ugeløn.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Der er et statsligt system for social sikring.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Der findes et obligatorisk ulykkesforsikringssystem. Fagforeningen SIPTU støtter arbejdsmiljø- og sikkerhedskomiteen med det mål for øje at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne. Se tabel vedr. ulykkestal.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Fagforeningerne forhandler kollektivaftaler med virksomhederne.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er en lovbestemt mindsteløn. (se tabel)

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

I Irland spiller Shop Stewards en vital rolle i forholdet mellem arbejdstagere og virksomheder. Shop Stewards er de valgte fagforeningsrepræsentanter på arbejdspladsen, de kvalificerer sig hertil i fagforeningernes uddannelsesorganer.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg