skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Ungarn (HU)

Beskæftigelse

I virksomheder med mindst 5 beskæftigede var der i 2006 beskæftiget i alt 93.900 personer, heraf var ca. 7,5 % deltidsbeskæftigede.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Sammenlignet med andre brancher i Ungarn hører lønningerne inden for landbruget til de laveste. I 2006 var bruttolønningerne HUF 111.978 = 458 € pr. måned, hvilket svarer til 65 % af gennemsnittet og nettolønningerne HUF 82.110 = 336 € pr. måned, hvilket svarer til 74 % af gennemsnittet. Desuden skal hos os også betragte den såkaldte lønkurve, dvs. den negative udvikling i den regionale arbejdsløshed og det regionale lønniveau.

Fradrag i lønnen - Arbejdstagere:

  • - Pensionsbidrag: 8,5 %
  • - Socialforsikring: 7,0 %
  • - Arbejdstagerbidrag: 1,5 %
  • - Indkomstskat pr. år op til HUF 1.700.000,-/142 HUF mdl. 18,00 %; derudover 36,0 %

Arbejdsgivere:

  • - Pensionsbidrag: 21,0 %
  • - Socialforsikring: 8,0 %
  • - Sygekasse: HUF 1.950,- pr. måned pr. person
  • - Uddannelsesbidrag: 1,5 %
  • - Arbejdsgiverbidrag: 3,0 %

Hos ca. 20 % af landbrugsselskaberne eksisterer der en overenskomstaftale. Dette omfatter ca. 50.000 personer, hvilket når man ser på antallet af beskæftigede svarer til en dækningsgrad på ca. 50 %.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den fulde arbejdstid er 8 timer om dagen seks dage om ugen, hvilket svarer til 48 timer om ugen. I særlige tilfælde kan arbejdstiden være 12 timer om dagen eller 48 timer om ugen.

Den daglige arbejdstid (ekskl. deltidsbeskæftigelse) må ikke være mindre end 4 timer.

Med baggrund i den daglige arbejdstid kan arbejdstiden ved mindst to måneders sæsonarbejde højst fastsættes inden for en tidsramme på fire måneder. Ifølge kollektiv aftale kan der også gives tilladelse til en tidsramme på 4 måneder, med baggrund i de enkelte branchers overenskomst sågar 6 måneder, men kun i de tilfælde, hvor loven giver mulighed for det.

Når der anvendes tidsrammer kan arbejdstiden også fordeles ujævnt, men i gennemsnit skal de stemme overens med den fulde arbejdstid.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Som udgangspunkt er ferien 20 dage, som fra det 25. til det 45. leveår trinvist stiger til 30 dage. Antallet af betalte fridage er bestemt ved lov. Maks. 10 dage om året.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

I Ungarn har man et statsligt socialforsikringssystem.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Ulykker med døden til følge inden for landbruget i 2006: 16

Antallet af ulykker med mere en 3 dages uarbejdsdygtighed til følge i 2006: 1.064, mænd: 890; kvinder: 174

Sammenlignet med de 14 andre brancher lå landbruget i 2006 på en 6. plads.

Årsagen til ulykker med døden til følge er i de fleste tilfælde, at arbejdsreglerne ikke overholdes, f.eks.: Der anvendes ikke personligt sikkerhedsudstyr mod nedstyrtning, osv.

I Ungarn er det for alle erhvervsaktive arbejdstagere obligatorisk at deltage i forudgående og fortsatte periodiske lægeundersøgelser af den enkeltes egnethed.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

I 7 regioner er der 180 aktive grundorganisationer, som ledes af regionskomiteen med hver 1 uafhængig regionsleder.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Den lovbestemte mindsteløn er i 2007 HUF 65.500,- i måneden pr. person. Denne er fastsat ved en tredelt paritetisk afgørelse blandt interessegrupperne og offentliggjort ved ministeriel bekendtgørelse. Det er obligatorisk for alle arbejdsgivere at anvende denne mindsteløn. Arbejdstagere på fuld tid må ikke få en månedsløn, der er mindre end denne mindsteløn. Denne forpligtelse er især vigtig inden for landbruget, hvor ca. 50 % af arbejdstagerne aflønnes med mindstelønnen.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

I virksomheder med mere end 50 ansatte skal der vælges et samarbejdsudvalg.

Med mere end 15, men færre end 51 ansatte, skal der vælges en virksomhedsrepræsentant. Til virksomhedsvalgene kan også fagforeningerne opstille kandidater.

I alle virksomheder, hvor der også er ansat fagforeningsmedlemmer, har man også en faglig fællesklub.

Via statsforbundet - indirekte - deltager vi i arbejdet i pensionskomiteen (Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület).

Der findes ikke nogen særskilt arbejdsløshedsforsikring. Arbejdsgiveren betaler 3 %, arbejdsgiveren 1,5 % af bruttolønnen til en såkaldt arbejdstagerkasse (Munkaerőpiaci Alap), som også financierer understøttelsessystemet til arbejdsløse. Via statsforbundet er vi indirekte engageret i forvaltningen af denne arbejdstagerkasse.

I handelsretten kan fagforeningerne lade sig repræsentere af domsmænd.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg