skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Grækenland (GR)

Beskæftigelse

I det græske land- og skovbrug er der 10.000 fuldtidsbeskæftigede arbejdstagere. 100.000 er sæsonarbejdere.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Lønnen i landbrugssektoren er 3,80 € i timen. Arbejdstagerne betaler 16,6 % og arbejdsgiverne 10 % af lønnen i socialforsikringsbidrag.

Skatten på løn afhænger af indkomst og familiemæssige forhold.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer, den ugentlige arbejdstid må højst være 48 timer. Hver uge skal man som minimum have 24 timers sammenhængende hviletid.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Der gives 20 dages ferie ved en uge på 5 dage og 24 dage ved en uge på 6 dage. Efter det første beskæftigelsesår gives der hhv. 22 og 26 dages ferie.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Socialforsikringsanstalten (IKA) er den største forsikringsgiver i Grækenland og finansieres via bidrag fra arbejdstagere, arbejdsgivere og over skatterne.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

(Se tabel.)

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Fagforeningerne er organiseret på tre niveauer:

  • - Arbejdstagerne kan danne sammenslutninger på virksomheds- og lokalt niveau samt i erhvervsgrupper.
  • - Fagforeningsorganisationerne på andet niveau udgøres af arbejdstagercentre og forbund på regionalt niveau. Arbejdstagercentrene udgøres af de forskellige sammenslutninger.
  • - Det Fælles Græske Fagforeningsforbund (GSEE) udgør fagforeningsorganisationen på tredje niveau. Under dette hører arbejdstagercentrene og forbundene. Det repræsenterer fagforeningerne på landsplan.

Landsorganisationer kan indgå kollektivaftaler.

Arbejdsgiverne og fagforeningerne forhandler sig frem til kollektive overenskomster. I bestemte tilfælde kan beskæftigelsesministeriet hjælpe til ved forhandlingerne. I kollektivaftalerne fastlægges hvert år mindstelønningerne for de fleste erhverv.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

(Der foreligger ingen oplysninger.)

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg