skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Det Forenede Kongerige (GB)

Beskæftigelse

Inden for Storbritanniens land- og skovbrug er der beskæftiget 192.000 arbejdstagere. I landbrugs- og gartnerisektoren er der 60.000 fuldtidsbeskæftigede, 120.000 er løst beskæftigede.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

I Storbritannien forhandles og afgøres mindsteløn og arbejdsbetingelser årligt inden for rammerne af Agriculture Wages Board (AWB). AWB består af otte medlemmer af TGWU (fagforening), otte arbejdsgiverrepræsentanter og fem uafhængige medlemmer, som udpeges af regeringen. Der findes tre AWB’er: for England og Wales, for Skotland og for Nordirland.

Gennemsnitslønnen i landbrugssektoren er 8,60 €, arbejdstagerne betaler 11,5 % af lønnen i socialforsikringsbidrag, arbejdsgiverne betaler 12,80 % af lønnen i socialbidrag.

Bundskatten på løn er 10 %, mellemste trin beskattes med 22 %, og højeste trin beskattes med 44 %. De forskellige trin relaterer sig til, hvor meget man har tjent.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

39 ugentlige arbejdstimer fordelt på 5 dage. Ifølge den kollektive overenskomst kan antallet af ugentlige arbejdsdage variere mellem 4 og 6, men der må ikke arbejdes mere end 10 timer om dagen. Ved overarbejde skal der betales et tillæg på 50 % (overarbejdstimerne betales med et tillæg på 150 % af mindstetimelønnen).

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

4 uger og en dag efter det første år og 2 uger i det første år. Der er 8 lovbestemte fridage.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Socialforsikringen er et statsligt system, som finansieres via bidrag. Sundhedssystemet (National Health Service) finansieres via bidrag og skatter.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Der findes et statsligt bidragsuafhængigt (skattefinansieret) ydelsessystem, hvor alle arbejdstagere er forsikret. Ulykker på vej til og fra arbejde er generelt ikke omfattet af forsikringen.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Arbejdstagere, som er medlemmer af en af arbejdsgiveren anerkendt fagforening, har krav på passende ubetalt fritstilling til bestemte faglige aktiviteter. Arbejdstagere i fagforeningsfunktioner har krav på betalt fritstilling til bestemte faglige aktiviteter. Fagforeningen har organiseret 18.000 medlemmer.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

I Storbritannien er der en lovbestemt mindsteløn. Prisindekset i Storbritannien ligger ca. 15 % over gennemsnittet i EU.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

På statsligt niveau er der mulighed for deltagelse i Agriculture Wages Board. På virksomhedsniveau er der Shop Stewarts (kan sammenlignes med samarbejdsudvalg eller faglige fællesklubber). Inden for erhvervsuddannelserne er fagforeningerne medlem af den paritetiske uddannelsesfond og eksamenskommission (NPTC).

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg