skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Frankrig (FR)

Beskæftigelse

I Frankrig er 276.443 personer beskæftiget inden for lanbrug og skovbrug på fuld tid og over hele året. Yderligere 1.170.079 personer er løst ansatte. 86.684 arbejdstagere er sæsonansat efter den kollektive overenskomst (heraf er 71.055 fra Frankrig, og 15.629 er vandrearbejdere). Derudover er der 38.518 deltidsbeskæftigede.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

I Frankrig er der 25 kollektive overenskomster på nationalt niveau, 76 på regionalt niveau og 161 på lokalt niveau/virksomhedsniveau.

Lønnen inden for landbruget er som minimum 8,27 € i timen. Heraf betaler arbejdstageren 25,5 % af lønnen og arbejdsgiveren 43,15 % af lønnen til social sikkerhed og yderligere pension. Indkomstskatten er som minimum 15 %.

Flertallet af arbejderne inden for landbruget får den lovbestemte mindsteløn. Sæsonarbejdere kan modtage yderligere ydelser, op til 1½ gange mindstelønnen.

Alle arbejdstagere er omfattet af overenskomstaftalen (98 %), kun 2 % (ansatte med lederansvar) har individuelle aftaler.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Der er aftalt en 35-timers arbejdsuge i det franske landbrug; under visse betingelser er det dog muligt at gå helt op til 48 timer. Under høsten er det med de relevante myndigheders accept muligt at øge timeantallet til 72 timer pr. uge.

Den årlige arbejdstid er effektivt på 1.807 h.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Der er 30 dages ferie ved en årlig arbejdstid på 1.807 timer eller derover. Derudover er der 10 lovmæssigt fastsatte helligdage (betalt).

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

I Frankrig er der et særligt socialforsikringssystem for de ansatte og de erhvervsdrivende i landbruget.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

126 dødsulykker og erhvervsbetingede sygdomme (81 dødsulykker, 35 dødsulykker på vej til eller fra arbejde, 1 død grundet erhvervsbetinget sygdom)(i 2003). 47.817 beskæftigede var uarbejdsdygtige i mere end 3 dage på grund af arbejdsulykker.

De beskæftigede skal kunne fremvise et certifikat for at kunne udbringe sprøjtemidler. Fagforeningerne deltager i de regionale arbejdssikkerhedsagenturer og -kasser.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Fagforeningerne har 50.000 medlemmer inden for landbruget. FGA-FCDT er repræsenteret i 2.500 virksomheder. Organisationsgraden er 8 %.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

I Frankrig er der en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

På virksomhedsniveau er fagforeningerne repræsenteret i virksomhedsudvalg (valgte repræsentanter for de beskæftigede på virksomheden).

Gennem et paritetisk organ (FAFSEA) udøver fagbevægelsen indflydelse på uddannelsesområdet. I landbruget findes der på nationalt og regionalt niveau paritetisk besatte udvalg for sociale og kulturelle anliggender.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg