skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Finland (FI)

Beskæftigelse

I landbruget er der beskæftiget 5.000 personer, der er pligtige til at være omfattet af social forsikring; heraf 3.200 i mindre end 8 måneder (indenlandske sæsonarbejdere: 1.000; vandrearbejdere: 1.000; fra tredjelande: 1.200). 78,0 % af vandrearbejderne kommer fra Rusland og de baltiske lande.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Kollektive overenskomster indgås nationalt for brancherne. Inden for landbruget er der 5 kollektive overenskomster.

Lønnen ligger på 1.200 til 1.600 € om måneden, gennemsnittet inden for landbruget er 1.260 €. I socialforsikringsbidrag betaler arbejdstageren 8 % og arbejdsgiveren 35 % af lønnen. Afhængigt af indkomsten betales der 15 til 30 % i skat af lønnen.

I nogle overenskomster er der særlige regler for sæsonarbejdere.

Størstedelen af arbejdsgiverne (85 %) overholder de indgåede overenskomster. En arbejdstager, der er beskæftiget i en given branche, har krav på tariflønnen, og 100 % af arbejdstagerne er således omfattet af lønoverenskomsten.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

I henhold til loven om arbejdstid er der 40-timers-uge i Finland med en årlig arbejdstid på 1.880 timer (40 x 47). Overenskomstmæssigt er der aftalt fleksibilitet fra 8 til 11 timer om dagen resp. 40 til 55 timer om ugen. Arbejdstiden skal være udlignet inden for 52 uger. Gennem individuelle aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere kan der aftales overarbejdstimer. Tillæggene for overarbejdstimer er: dagligt 1. til 3. overarbejdstime 50 %, fra 3. time 100 %; ugentligt 40. til 48. overarbejdstime 50 %, fra 49. time 100 %.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Ferie er reguleret ved lov. Den ligger på mellem 24 og 30 arbejdsdage om året og afhænger af beskæftigelsens varighed. Der er 6-dages-uge. Arbejdstageren modtager et feriepengebeløb efter sin gennemsnitsløn pr. uge divideret med 6, uden tillæg. Når arbejdstageren møder på arbejde den første dag efter ferien, får han 50 % af sit feriepengebeløb som bonus. For landbruget kan fagforeningerne forhandle om en ekstra uges ferie i vinterhalvåret.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

I Finland er den sociale sikring et offentligt system (pension, sygeforsikring og arbejdsløshedsforsikring). Ved sygdom modtager arbejdstageren i 9 dage sin hidtidige løn fra arbejdsgiveren, og efter 9 dage træder det offentlige system til. En fuldtidsbeskæftiget arbejdstager bibeholder sin fulde løn i 45 dage. Det er et politisk spørgsmål, om arbejdstageren modtager fuld løn ud over de 45 dage.

Arbejdsulykker og ulykker på vej til arbejdet er dækket på privat basis gennem en pligtforsikring for arbejdsgiverne.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Statistikken omfatter ikke ulykkerne detaljeret, idet der ikke skelnes mellem selvstændige landmænd og ansatte. Ved alvorlige ulykker er det ofte ældre mennesker, der er involveret. Der er et godt system til offentlig kontrol på sundhedsområdet. Målet for disse foranstaltninger er dog i højere grad levnedsmiddelkontrol end arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse for ansatte.

Hvis der er mere end 10 ansatte på en virksomhed, vælges der sikkerhedsrepræsentanter til samarbejdsudvalget. Er der under 10 ansatte, vælges sikkerhedsrepræsentanter.

Alle, som arbejder med giftige stoffer, skal have et certifikat.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Organisationsgraden for fuldtidsbeskæftigede ligger på 50 %, hvilket svarer til 2.500 beskæftigede. Alle virksomheder er omfattet af de kollektive overenskomster, som efter loven er alment gældende. Fagbevægelsen råder over et netværk af kontaktpersoner, også via tillidsmændene (Shop Stewards). Derigennem har fagbevægelsen en dækningsgrad på 100 %, i alt 8.200 beskæftigede, hvoraf en tredjedel sæsonarbejdere.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

I Finland er der en lovfastsat mindsteløn, som inden for landbruget kommer til anvendelse for studenter og praktikanter. Disse grupper får 10 til 30 % mindre end den lovfastsatte mindsteløn.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Den finske fagbevægelse er kraftigt involveret i den politiske medindflydelse. Især fremhæves det, at den kan bidrage med sin sagkundskab i ekspertgrupper for det socialpolitiske område.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg