skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Spanien (ES)

Beskæftigelse

Inden for spansk landbrug, havebrug, skovbrug, planteavl og -produktion, naturparker, jagt, brancheorganisationer og VET-services (veterinær?) er der i alt 725.000 lønmodtagere. Heraf på fuld tid: 125.000. På deltid: 600.000. Kønnene er ligeligt repræsenterede. Antallet af udenlandske vandrearbejdere skønnes til at udgøre 180.000, og antallet af vandrearbejdere uden papir skønnes til at udgøre 35.000.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

I Spanien indgås der overenskomstaftaler på regionalt og lokalt niveau.

Den månedlige indkomst andrager 700 €, årsindkomsten 8.400 €.

11 % af arbejdstagerens løn indbetales til arbejdsløshedskasserne til finansiering af arbejdsløshedsforsikring, uddannelse og insolvenssikring.

Arbejdsgiveren betaler 15,5 % til socialforsikringen af lønnen. Lønnen beskattes med mindst 2 %. Ved landarbejderne er den statsligt regulerede mindsteløn reallønnen.

De vedtagne overenskomstaftaler har generel gyldighed, og dermed får 100 % af de beskæftigede disse lønninger.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

I overenskomstaftalen er der aftalt en arbejdstid på 40 timer om ugen, dog arbejdes der længere i virksomhederne. Overtid udløser ekstra betaling eller udlignes i de større virksomheder. I de mindre virksomheder (under 10 beskæftigede) finder dette dog kun sted i mindre omfang.

Der arbejdes 8 timer dagligt i en 5-dages arbejdsuge og 6,5 timer dagligt i en 6-dages arbejdsuge.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Hvis man er ansat hele året, har man et lovmæssigt krav på 30 dages ferie om året (inklusive lørdag og søndag). Der er aftalt 22 arbejdsdage om måneden i overenskomstaftalen, uden lørdag og søndag. Der er 12 nationale og 2 regionale helligdage.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Der er et fælles socialforsikringssystem for arbejdstagerne. Pensions-, syge-, arbejdsløsheds- og ulykkesforsikringerne varetages af forskellige statslige institutioner.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Der er mellem 30 og 35 dødsfald i spansk landbrug om året, spildtiden ved arbejdsulykker ligger på 15 % (af alle arbejdstagere).

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Fagforeningerne har til sammen (CC.OO og UGT) en organisationsgrad på 14 %. Fagforeningerne er repræsenteret i 20 % af de 250.000 virksomheder. Tilgængeligheden for de beskæftigede varierer meget og kan ligge på op til 50 %.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

I Spanien er der en lovbestemt mindsteløn. Denne mindsteløn er meget vigtig for arbejdstagerne i lavtlønsområdet, da mange aflønnes efter denne.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

I virksomheder med færre end 50 ansatte kan der vælges "Delgados", i virksomheder med over 50 ansatte kan der vælges en "Comite des empresas". Ud over disse Comitees kan der i virksomheder med over 50 arbejdstagere vælges sikkerheds- og sundhedsrepræsentanter, som samtidig fungerer som fagforeningens repræsentanter på dette område.

Via et nationalt råd og flere regionale råd har fagforeningerne paritetisk som en af tre parter (1 fagforening, 1 arbejdsgiver og en repræsentant fra staten) indflydelse på og opsyn med forvaltningen.

Hvad angår den faglige uddannelse deltager fagforeningerne paritetisk som en af tre parter på nationalt og regionalt niveau i uddannelsesfonden FORCEM. Gennem FAA-kurser opkvalificeres 15.000 arbejdstagere hvert år, hovedsageligt gennem forbedring af deres it-kundskaber og gennem erhvervelse af traktorkørekort.

Fagforeningerne deltager i programmer som Leonardo eller i den landlige udvikling.

Fagforeningerne og arbejdsgivernes repræsentanter er lige stærkt repræsenteret overalt og har de samme rettigheder, som f.eks. i Spaniens økonomiske og sociale råd.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg