skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Estland (EE)

Beskæftigelse

Inden for landbruget er der 15.000 beskæftigede.

Inden for skovbrug er der i dag kun 400 beskæftigede, 2.500 er sæsonarbejdere eller deltidsbeskæftigede.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Med loven fra 1992 er det bestemt, at der kun kan indgås kollektive aftaler i virksomheder, der har godkendte/registrerede selskabsvedtægter.

Lønaftaler mellem organisationerne (fagforening og arbejdsgiverorganisation) skal godkendes på den enkelte virksomhed. Arbejdsgivere er velorganiserede i Estland, men forhandler ikke lønaftaler.

Lønnen i landbruget skønnes at ligge på 2.000 EEK, hvilket svarer til 1,59 €.

Fra arbejdstagerens løn trækkes 8,33 % i socialforsikringsbidrag, arbejdsgiveren betaler 33,5 % af lønnen til arbejdsløshedskassen (20 % alderssikring, 13 % sygeforsikring, 0,5 % arbejdsløshedsforsikring).

Skatten på løn er 23 %.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer. Der må højst arbejdes 48 timer om ugen, et skift må højst strække sig over 12 timer. Der må kun præsteres 200 overarbejdstimer på et år.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Ferien er 28 arbejdsdage. Lovbestemte fridage betales ikke.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Efter at have betalt arbejdsløshedsbidrag i et år får arbejdstageren arbejdsløshedsdagpenge (afhængigt af, hvor meget vedkommende har tjent). Efter 5 års beskæftigelse med indbetaling af arbejdsløshedsbidrag får arbejdstageren 55 % af sin gennemsnitlige løn. Efter 10 år beskæftigelse med indbetaling af arbejdsløshedsbidrag får vedkommende 100 % af sin løn.

Disse ydelser gives i et år.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Beskyttelse mod arbejdsulykker er underlagt statslig kontrol og varetages af tilsynsfolk.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

4.800 medlemmer (i 2000) i fagforeningen. På landsplan er der fagforeningen og 21 faglige organisationer på virksomhedsniveau.

Virksomhedernes tillidsfolk arbejder for fagforeningen en dag om ugen og får herfor mindstelønnen plus rejseudgifter.

Faglig organisationsgrad 10-20 %.

Der findes juridisk uafhængige faglige organisationer på virksomhedsniveau.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Fagforeningerne har medbestemmelsesret ved erhvervsuddannelser på landsplan, og de er repræsenteret i trepartssystemet.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg