skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Tjekkiet (CZ)

Beskæftigelse

Inden for land- og skovbrug samt fiskeopdræt er der 176.200 fuldtidsbeskæftigede, uden fiskeri og fiskeopdræt er der 172.700 beskæftigede inklusive medlemmerne af forskellige salgskooperativer.

Inden for landbrug, jagtvæsen og hermed forbundne aktiviteter arbejder der 5.100 udenlandske sæsonarbejdere, inden for skovbrug, fiskeri og fiskeopdræt arbejder der 1.400 udlændinge, hvilket i alt er 2,8 % af alle udenlandske beskæftigede i Tjekkiet.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Fagforeningen OSPZV-ASO indgår overenskomstaftaler inden for landbrugssektoren.

Der er to sektoroverenskomstaftaler, en med forbundet af de tidligere statsgodser og en med forbundet af kooperativer. Aftalerne er identiske, da arbejdsgiverforbundene afstemmer dem. Derudover er der 320 aftaler på virksomhedsniveau.

Hvis flere fagforeninger er aktive i en virksomhed, skal disse fagforeninger indgå aftaler vedrørende overenskomstforhandlingerne.

I de kollektive brancheoverenskomster er overenskomsterne inddelt i 12 niveauer med tids- og månedsoverenskomstaftalerne som minimumstandard. Lønnen på 1. niveau svarer til den mindsteløn (49 CZK og 8.000 CZK), som loven foreskriver. Lønnen på det højeste niveau, dvs. 12, er lidt højere end gennemsnitslønnen i det tjekkiske samfund (21.300 CZK).

Gennemsnitslønnen inden for landbruget ligger på 17.109 CZK.

Ud over lønoverenskomsterne reguleres her også diverse løntillæg ved overtid, på helligdage (100 %), under særligt vanskelige arbejdsbetingelser (10 %), ved natarbejde (50 %), ved arbejde om lørdagen og søndagen (50 %) og ved delt skifteholdsarbejde.

I de kollektive overenskomstaftaler for virksomhederne er der mulighed for at aftale ekstratillæg og yderligere ydelser (madordning, ekstra pension). Ofte tilgodeses medarbejdernes sociale behov via en social fond. Branchens overenskomstaftale er minimumstandard.

For virksomheder, der ikke er organiseret i forbund, skal der indgås særlige kollektive overenskomster. I de små virksomheder er fagbevægelsen kun dårligt repræsenteret.

I alt er 50 % af de beskæftigede omfattet af de kollektive overenskomster. 40 % af de beskæftigede får mindstelønnen.

Af arbejdstagerlønnen betales 8 % socialforsikringsbidrag (heraf 6,5 % til pensionsforsikring, 1,1 % sygesikring og 0,4 % til statslig beskæftigelsespolitik) og yderligere 4,5 % til sundhedsforsikringen.

Arbejdsgiveren betaler følgende af lønnen:

26 % socialforsikring (heraf 21,5 % pensionsforsikring, 3,3 % sygeforsikring og 1,2 % til beskæftigelsespolitik) og 9 % til sundhedsforsikringen.

Indkomstskatten er som minimum 15 %.

50 % af de beskæftigede er omfattet af en kollektiv overenskomst.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Det er ved lov bestemt, at en arbejdsuge maksimalt må være på 40 timer.

  • - Ved 3-holds skiftearbejde og konstant drift – 37,5 timer ugentligt
  • - Ved 2-holds skiftearbejde – 38,75 timer ugentligt
  • - For personer under 18 år – 30 timer ugentligt

Den årlige arbejdstid i år 2007 er som følger ved en 40-timers arbejdsuge: 2008 timer

Det gennemsnitlige antal arbejdstimer for arbejdere inden for landbrug, jagtvæsen og skovbrug er 40,6 timer, og 22,2 timer for deltid.

Dette gennemsnitlige antal arbejdstimer er i landbrugssektoren, inklusive fiskeopdræt, et af de højeste sammenlignet med andre brancher i samfundet.

Det gennemsnitlige antal faktiske arbejdstimer pr. uge i Tjekkiet i 2. kvartal 2006 var iht. Eurostat det højeste i alle 25 EU-lande.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Der er 20 feriedage (4 uger ved en 5-dages arbejdsuge) og 12 betalte helligdage om året. I nogle få kollektive overenskomstaftaler aftales yderligere feriedage eller yderligere feriepenge.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

I Tjekkiet er socialforsikringen et statsligt anliggende.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

I år 2006 fandt der 4 dødsulykker sted inden for land- og skovbruget, heraf en inden for skovbruget, samt 2.638 arbejdsulykker med længerevarende tab af arbejdsevne til følge (heraf 401) inden for skovbruget og 22 inden for fiskeriet.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

OSPZV-ASO har ca. 80.000 medlemmer, de er dog ikke alle ansat i landbrugssektoren.

I landbrugssektoren er OSPZV-ASO repræsenteret med ca. 560 faglige organisationer i virksomhederne, heraf 1-2 virksomheder inden for skovbruget i Nordbøhmen.

Dækningsgraden ligger på over 60 %.

Traditionelt er der juridisk uafhængige faglige organisationer i de enkelte virksomheder. Siden 1.1.2001 har der været mulighed for at danne samarbejdsudvalg i de enkelte virksomheder. Når der dannes faglige organisationer eller har dannet sig sådanne, opløses samarbejdsudvalgene.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Siden 1.1.2007 har mindstelønnen ved en 40-timers arbejdsuge været 8.000 CZK om måneden, i timen er det: 48,10 CZK pr. time. Det er det eneste punkt, der er fastlagt, hvis arbejdsgiver og den faglige organisation i den enkelte virksomhed ikke har kunnet nå til enighed om en kollektiv overenskomst. Den overenskomstmæssige mindsteløn inden for landbruget er lidt højere: 49 CZK pr. time.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Inden for landbruget er der 560 faglige overenskomster.

I det tredelte paritetiske system på nationalt og regionalt niveau.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg