skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Cypern (CY)

Beskæftigelse

Inden for land- og skovbrug er der i Cypern beskæftiget 6.730 arbejdstagere. Ud af de 4.000 beskæftigede i landbruget arbejder 2.000 kun i sæsonen, som regel 4-8 måneder. Der kommer vandrearbejdere fra Bulgarien, Syrien og Sri Lanka.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Lønnen i Cyperns landbrugssektor er på 4,20 €. Deraf betaler arbejdstageren 12,5 % til det sociale system, yderligere 12,5 % kommer fra arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren betaler 0,5 % til en uddannelsesfond til kvalificering af de beskæftigede.

Beskæftigelsen af arbejdere fra tredjelande aftales gennem en mellemstatslig ordning. Arbejderne fra tredjelande får en lavere løn.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer og kan udvides til 48 timer.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Ferien er på årsbasis 20 dage ved en 5-dages uge eller 24 dage ved en 6-dages uge. Der er 14 - 17 lovbestemte fridage.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Der findes et alment socialforsikringssystem, som alle arbejdsgivere og arbejdstagere indbetaler til.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

(Der foreligger ingen oplysninger.)

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

(Der foreligger ingen oplysninger.)

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er en lovbestemt mindsteløn på 665,00 €, efter seks måneders beskæftigelse 705,00 € (det svarer til 4,01 € i timen). Fagforeningen SEK arbejder for, at kollektivaftalerne fastlægges retligt som minimumstandarder.

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

I Cypern er der et trepartssystem. Arbejdsministeriet varetager rollen som mægler.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg