skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Bulgarien (BG)

Beskæftigelse

Inden for det bulgarske land- og skovbrug er der beskæftiget 82.000 personer.

60 % af den bulgarske befolkning lever i de landlige regioner, hvor der gives tilskud til lønnen, fordi arbejdsløsheden er meget høj her.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Bruttolønnen for de beskæftigede er 0,69 €. Arbejdstagernes bidrag til socialforsikringen er på 35 %, mens arbejdsgiverne betaler 65 % af lønnen i socialforsikringsbidrag.

Mindstelønnen er 90 € om måneden, idet 50 % af de beskæftigede får mindstelønnen.

I 125 virksomheder er der kollektive overenskomster, 5.000 beskæftigede får den løn, der er aftalt i den respektive kollektive overenskomst.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

I henhold til arbejdslovbogen har man 26 feriedage om året.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

I det bulgarske landbrug er 66 % af de beskæftigede over 55 år. Dette medfører problemer med hensyn til social sikring.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Der foreligger ingen oplysninger

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

6.000 beskæftigede er organiseret i fagforeningen, fagbevægelsen er repræsenteret i 15 % af virksomhederne, dvs. i 125 virksomheder, 7,5 % af de beskæftigede er med i fagbevægelsen.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

Der er en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Der findes faglige fællesklubber. Fagforeningerne er repræsenteret i socialforsikringerne, paraplyorganisationen har muligheder for medindflydelse i arbejdsrettens retspraksis samt i det nationale agentur for uddannelse. Fagbevægelsen er en del af trepartssystemet.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg