skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Belgien (BE)

Beskæftigelse

Inden for land- og skovbrug er der 9.000 beskæftigede plus 10.000 sæsonarbejdere.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

Kollektive overenskomster aftales gennem forhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationerne. I landbrugssektoren er der 10 kollektivaftaler på landsplan. Den kollektive overenskomst bekræftes gennem en kongelig forordning. I Belgien organiserer fagforeningerne ACV, ABVV og ACCVB beskæftigede i landbruget.

Lønoverenskomsterne gælder for alle arbejdstagere og arbejdsgivere.

Timelønnen er 9,93 €, arbejdstageren betaler 15,3 % og arbejdsgiveren 55,0 % af lønnen i socialforsikringsbidrag.

Ud af lønnen trækkes 22 % i skat.

Ved årets slutning udbetales en bonus på 6 % af bruttolønnen.

Alle arbejdstagere og arbejdsgivere er bundet af lønoverenskomsten.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 38 timer. I landbruget betales et tillæg på 50 %, hvis der arbejdes over 8 timer/dag eller over 40 timer/uge. I gartnerisektoren kan der arbejdes op til 11 timer/dag og 50 timer/uge.

For arbejde på lovbestemte fridage betales 100 % i tillæg.

Reel arbejdstid: 1816 timer om året.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Kravet på betalt ferie afhænger af det forrige års præsterede arbejdstimer. Ferien omfatter da 20 dage/år og 10 lovbestemte fridage. Falder en lovbestemt fridag på en søndag, har arbejdsgiveren krav på en arbejdsfri dag. Arbejder den beskæftigede på en helligdag eller en lovbestemt fridag, har vedkommende krav på en ekstra hviledag. Kravet om udbetaling af løn og yderligere feriepenge skal gøres gældende hos en feriefond.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Socialforsikringen er statsligt organiseret, sociallovstilsynet overvåger aftalerne vedrørende beskyttelse af arbejdstagerne.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Arbejds- og sundhedsbeskyttelse er integreret i det obligatoriske socialforsikringssystem, dette område administreres af fonden for arbejdsulykker. Arbejdsgiverne skal tegne en forsikring for de beskæftigede hos et godkendt forsikringsselskab eller en godkendt fælles forsikringsfond.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

I fagforeningen ACV er 3.500 medlemmer organiseret i sektoren Landbrug. Fagforeningen ACV har organiseret 10 samarbejdsudvalg.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

I Belgien er der en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

På virksomhedsniveau vælges fagforeningsrepræsentanter hvert fjerde år.

Organerne for social sikring ledes paritetisk af et forvaltningsorgan.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg