skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Østrig (AT)

Beskæftigelse

Der er 18.600 beskæftigede i Østrigs landbrugssektor. Inden for landbruget er der 9.300 beskæftigede, inden for gartnerisektoren er der 4.000. ansatte, og inden for skovbrug er der 5.300 ansatte. Af de 18.600 arbejdstagere i landbruget er 9.500 ansat på fuld tid og 9.100 ansatte på deltid (heraf 2.500 østrigere og 6.600 fra andre EU-lande som det tidligere Jugoslavien, Tjekkiet, Polen og Tyrkiet). I landbrugssektoren er der ca. 3.000 arbejdsløse.

TabelBeskæftigelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Løn og arbejdsomkostninger

I Østrigs landbrugssektor indgås kollektive overenskomster (skovbrug, gartneri og landbrug) på forbunds- og delstatsniveau mellem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Det er ligeledes muligt at indgå overenskomstaftaler på virksomhedsniveau. Løbetiden for disse overenskomster er normalt et år.

Arbejdsgiverløn: 6,85 €/h (17,2 % socialforsikringsbidrag af arbejdstagerens løn; 20,6 % socialforsikringsbidrag for arbejdsgiveren)

Fra arbejdstagerens løn trækkes der ud over disse socialforsikringsbidrag yderligere 0,75 % til landarbejderkammeret og fra arbejdsgiverne yderligere 1,53 % til den såkaldte medarbejderomsorg.

Den skattepligtige del af lønnen andrager 24,18 % af arbejdstagerens bruttoløn.

For den samlede republik gælder landarbejderloven som principiel lov, som i den nye lovgivning om foranstaltning heraf underinddeles i ni forskellige love om landarbejde; denne indeholder flere særbestemmelser. Den kollektive overenskomstsret gælder for alle arbejdsgivere i en branche, og dermed gælder overenskomstaftalerne også for alle arbejdstagere. Overenskomstaftalerne opfyldes til punkt og prikke. (Der indgås overenskomster på både føderalt og delstatsniveau).

Der udbetales julepenge og feriepenge i form af en ekstra månedsløn.

TabelLøn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

toplink

Arbejdstid

Der er en 40-timers arbejdsuge i landbrugssektoren, som iht. de kollektive overenskomster kan gøres mere fleksible. (fra 32 til 48). Ved overtid udbetales tillæg på hhv. 50 og 100 % (arbejde på søn- og helligdage). 2080 timers effektivt arbejde om året.

TabelArbejdstid - Sammenligninger mellem lande

toplink

Ferie og betalte fridage

Det er aftalt, at der er 30 feriedage om året ved en 5-dages arbejdsuge. Der er 14 lovbestemte fridage med løn.

TabelFerie og betalte fridage - Sammenligninger mellem lande

toplink

Socialforsikring

Der er en lovbestemt pensionskasse, en sygekasse og tillægspensioner gennem en ulykkesforsikring.

toplink

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Dødsulykker inden for landbrugssektoren sker fortrinsvist ved mindre bønder og i et mindre omfang også ved lønmodtagerne inden for denne sektor.

Det er bestemt ved lov, at der skal være en sikkerhedsansvarlig tillidsmand i virksomhederne, i de større virksomheder skal der ydermere være en driftslæge. Medarbejdere med et tillidshverv har funktionærstatus i den generelle ulykkesforsikringsanstalt.

TabelArbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens indflydelse

Omkring 4.000 af de beskæftigede er organiseret i fagforeningen, hvilket svarer til en organiseringsgrad på 30 %.

Inden for landbruget er der 40 samarbejdsudvalg; der kan oprettes samarbejdsudvalg i virksomheder med over 5 beskæftigede. Organisationsgraden aftager let.

TabelFagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande

toplink

Minimumstandarder

I Østrig er der ingen lovbestemt mindsteløn (se tabel).

TabelMinimumstandarder - Sammenligninger mellem lande

toplink

Fagbevægelsens deltagelsesgrad

I Østrig er det et omfattende deltagelsessystem for arbejdsmarkedets partnere. Inden for landbruget er der også landarbejderkamre. Deltagelsen iht. EU-programmer varetages i reglen af paraplyorganisationen ÖGB. Regeringen spørger arbejdsmarkedets parter til råds ved lovforslag og temaer, der vedrører disse.

TabelFagbevægelsens deltagelsesgrad - Sammenligninger mellem lande

toplink

 

LandevalgTilbage til landevalg